SAMOCHODY ZABYTKOWE

Warunki jakie muszą spełniać pojazdy, żeby zostały uznane za zabytkowe sprowadzone z zagranicy lub zarejestrowane  w kraju (wytyczne Ośrodka Dokumentacji zabytków - Dział Architektury i Urbanistyki - Pracowania Zabytków Techniki  w Warszawie).

A. Całość postępowania administracyjnego dot. ujęcia pojazdu w centralnej ewidencji zabytków przeprowadza
     odpowiedni Konserwator Zabytków.

B. Pojazdy żeby mogły być uznane za zabytkowe muszą spełniać następujące kryteria: