Jakie są rodzaje ubezpieczenia dla zmotoryzowanych – OC, AC i inne


Ubezpieczenie OC – obowiązkowa polisa dla każdego

Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) jest jednym z najważniejszych na tle wszystkich pozostałych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy je wykupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, przed rozpoczęciem użytkowania go na terenach publicznych, w strefie ruchu i zamieszkania. Okres ważności polisy OC wynosi 12 miesięcy, dlatego obowiązkiem jest jej odnawianie raz w roku. Kary finansowe za brak tego rodzaju ubezpieczenia są nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) i są dotkliwe – niezależne od tego, czy dany pojazd jest w ciągłej eksploatacji czy też stoi nieużywany.

Ubezpieczenie OC chroni kierowcę przed odpowiedzialnością cywilną za szkody związane z użytkowaniem własnego samochodu i gwarantuje środki wystarczające na pokrycie strat, jakie ponieśli poszkodowani w wyniku niewłaściwych działań sprawcy. Przepisy wyznaczają maksymalną sumę, która może być wypłacona przez ubezpieczyciela w takiej sytuacji. W przypadku jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, towarzystwo może wystąpić o regres ubezpieczeniowy do swojego klienta, czyli o zwrot odszkodowania wypłaconego z OC, gdyż wiąże się to ze złamaniem umowy.

Wysokość kar za brak OC dla samochodów osobowych w 2021 roku:

     1-3 dni braku OC – 1120 zł,

     4-14 dni braku OC – 2800 zł,

     powyżej 14 dni braku OC – 5600 zł.

Wiele osób wychodzi z błędnego założenia, że brak polisy OC może wyjść na jaw jedynie podczas rutynowej kontroli policji lub spowodowania kolizji bądź wypadku, gdy sprawdzane są wszystkie obowiązkowe dokumenty, które powinien posiadać kierowca. Jednak warto wiedzieć, że jest kilka instytucji, które mogą zweryfikować ważność tego rodzaju ubezpieczenia z własnej inicjatywy i w razie jej braku wszcząć postępowanie. Wśród nich można wymienić:

     Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG),

     Wydział komunikacji w starostwie powiatowym,

     Urząd Celny,

     Straż Graniczna,

     Inspekcja Transportu Drogowego,

     Inspekcja Ochrony Środowiska.

AC – dobrowolne ubezpieczenie dla zmotoryzowanych

Każdy właściciel pojazdu, a także osoba korzystająca z samochodu w leasingowanego lub finansowego przez bank w ramach kredytu, powinna także zadbać o dodatkową ochronę, którą jest ubezpieczenie AC. Pomimo, że jest ono dobrowolne to posiadanie tego rodzaju polisy wiąże się z dużymi korzyściami, gdyż stanowi doskonałe uzupełnienie OC. Gwarantuje zabezpieczenie eksploatowanego samochodu, gdyż warto wiedzieć, że tylko część uszkodzeń użytkowanego pojazdu jest finansowana w ramach odszkodowania z OC sprawcy. Wszelkie szkody powstałe z własnej winy, spowodowane np. gradobiciem, powodzią, pożarem, silnym wiatrem na skutek, którego konar uszkodził samochód czy też zderzeniem ze zwierzęciem nie zostaną pokryte przez OC. W takim przypadku zabezpieczeniem jest Autocasco, które warto rozważyć również z uwagi na dość duże ograniczenia w ramach standardowej polisy OC związanych z likwidacją szkód, w tym między innymi strat w wyposażeniu pojazdu. Ponadto ubezpieczenie AC można dodatkowo rozszerzyć o ochronę szyb, co również stanowi bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż elementy te są najbardziej narażone na uszkodzenia. Autocasco sprawdzi się także w sytuacji, gdy występuje problem z ustaleniem sprawcy zdarzenia, co najczęściej występuje w przypadku zarysowania samochodu na parkingu. Co więcej, stanowi zabezpieczenie na wypadek utraty pojazdu w wyniku kradzieży. Warto z niego korzystać przede wszystkim przy zakupie nowego samochodu, używanego klasy premium, a także pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingowej lub kredytowej.

Ubezpieczenie NNW – przed czym chroni?

Dodatkowym ubezpieczeniem, którym warto uzupełnić polisę OC i AC jest ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, znana jako NNW. Ten produkt ubezpieczeniowy gwarantuje ochronę w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu bądź utraty życia na skutek wypadku komunikacyjnego. Co ważne, ubezpieczenie NNW chroni zarówno właściciela pojazdu, jak i jego współpasażerów.

Assistance i pakiety przeglądów – dlaczego warto z nich skorzystać?

Assistance to dodatkowe ubezpieczenie, z którego warto skorzystać, gdyż zwykle nie generuje wysokich kosztów, a jednocześnie gwarantuje specjalistyczną pomoc na wypadek awarii auta. W ramach tego rodzaju polisy można liczyć na profesjonalne wsparcie w zakresie odholowania niesprawnego pojazdu do warsztatu samochodowego lub wymiany uszkodzonego koła.

 

Warto także rozważyć skorzystanie z pakietu przeglądów i serwisowania, gdyż takie rozwiązanie zapewnia stały dostęp do autoryzowanych serwisów, w których można zweryfikować stan techniczny pojazdu i dokonać ewentualnych napraw wykonanych przez specjalistów. Pakiety są bardzo korzystne finansowo i wiążą się z dużą oszczędnością czasu ze względu na brak konieczności poszukiwania odpowiedniego serwisu samochodowego.